Мнения

Осигуриха допълнителни средства за извънкласни занимания през 2016-а

Правителството осигури допълнителни средства за извънучилищните педагогически учреждения за 2016 г., съобщи сайтът на МОН.

Това са институциите, в които се организират дейности, свързани с развитието на интересите, способностите и потребностите на децата и учениците в областта на науката, техниката, изкуствата и спорта, както и диагностична, рехабилитационна и корекционно-възпитателна дейност. Чрез тях се създават условия за ограничаване на преждевременно отпадащите деца от образователната система.

С постановлението се актуализират размерите на осигуряваното финансиране във връзка с увеличаването на минимални учителски заплати от 1 октомври 2015 г. Средствата са предвидени в бюджета за тази година.