Училища

Осигурени са средства за целодневно обучение на първокласниците

7,5 млн. лв. ще бъдат осигурени за въвеждане на целодневното обучение за първокласниците от тази година. То ще е доброволно и ще се осъществява само в училища, в които са налице съответните санитарно-хигиенни условия.

 

Предвижда се целодневното обучение тази година да обхване над 50 000 първокласници.

 

Целодневното обучение има за цел да подпомогне преодоляването на проблемите с ранното отпадане от училище и организацията на свободното им време.

 

Училищата ще получават по 427 лв. на ученик за бюджетна година. Средствата са вкл. и за осигуряване храна на учениците.

 

Създаването на организацията по въвеждането на целодневното обучени в отделните училища е възложена на директорите.