Мнения

Организацията на българските скаути – на 100 г

През 2011 г. се навършват 100 години от зараждането на скаутското движение в България. По инициатива на ген. Н. Жеков се формира първият в страната скаутски отряд – „Организацията на Българските младежи  – разузнавачи“. През 30-те години на миналия век скаутското движение е в разцвета си и наброява 6 147 редовни члена.

След 1991 г. движението се възражда отново в страната със създаване на местни клубове, които през 2011 г. обхващат повече от 800 члена.

Организацията на българските скаути е доброволна, неправителствена, невоенизирана образователна формация, отворена за всички млади хора без разлика на произход, раса, пол или религия, съгласно целите, принципите и методите, заложени в основите на Световното скаутско движение.

Организацията провежда извънучилищна образователна дейност, насочена към изграждането на самостоятелни, разчитащи на себе си, подкрепящи другите и отговорни за делата си личности.

По предложение на Световното бюро на скаутското движение, Организацията на българските скаути е приета през 1999 г. като редовен член на Световната организация на скаутското движение. В момента Скаутското движението обхваща около 28 милиона млади хора и е разпространено в 160 страни на петте континента.

Във връзка с честването на 100-годишнината Организацията на българските скаути предвижда през 2011 и през 2012 г. да проведе поредица от публични прояви, които ще стартират на 14 август 2011 г. с откриването на Национален скаутски лагер на Шуменското плато с участието на 500 млади хора, част от които от Испания, Чехия, Франция, Италия, Литва и др.

Организация на българските скаути http://www.scout.bg