Институции

ОП НОИР – светът не започва и не свършва с нас!

Има проблеми, както със системите за управление и контрол на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), така и с проведени конкурсни сесии. При структурирането на управляващия орган на програмата например, няма ясно разделение на функциите на този, който осигурява парите – управляващия орган в структурата на МОН, и на този, който изпълнява проектите – отново част от МОН. Това каза служебният министър на образованието проф. Николай Денков.

Отговорът не закъсня: Силно съм изненадана от некоректния прочит на писмото на ЕК и опитите за прехвърляне на отговорност по повод установените от европейския одит слабости в управлението на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР). Това каза бившият образователен министър Меглена Кунева.

Не съм изненадан от констатациите и критичния тон на писмото. Те са логично следствие от начина, по който беше управлявана програмата през последната година. Още през април миналата година предупредих публично, че промяната в подхода към оперативната програма  ще доведе до проблеми. Не бях чут. Всъщност това беше причината да подам оставка като заместник-министър в МОН, заяви по-рано министър Денков.

Проф. Денков напусна, защото не беше съгласен с моя подход, да има отделен заместник-министър, който да отговаря за оперативната програма, и друг, който да координира висшето образование и науката, уточни Кунева. Според нея, „одитът на ЕК е предварителен, т.е. има за цел да установи потенциални рискове и слабости в управлението на програмата“.

Кунева очерта общо шест ключови точки, в които обясни, как според нея стоят подробностите по функционирането на евро-програмата.

Ако оставяш на този, който идва след теб, нещо добро, значи си свършил полезна работа за държавата, отбеляза Меглена Кунева, още преди да стане ясен докладът от ЕК.

Прочитайки основанията и на едната, и на другата страна обаче, не можем да не забележим, че има една съществена разлика и тя се състои в това, че проблем явно има. Има и поне критично писмо, дори бившият министър деликатно признава, че е „нормално да има трудности и въпроси, свързани с по-ефективно управление“. Ако това е елегантно признание на пропуски, приемаме го, ако не е, тогава какво друго може да е..!?

Моята задача беше да не се допускат течове и корупция. Това трябва да бъде задачата и на следващия, и на по-следващия министър, заяви още Меглена Кунева преди доклада. Само че, дали само спирането на „течове“, каквото и да иска да каже с това, или борбата с корупцията са достатъчни сами по себе си…!? Добре, посоката може и да е вярна и е, но дали е вярна пряката, в която е взет завоя!?

Аз съм спокойна за министерството, твърди още бившият просветен, но дали е също така спокойна и за оперативната програма, която както самата тя казва е нова…!?

По-важното обаче е наистина да се гледа напред и това личи и от думите на настоящия министър на образованието, който твърдо заяви, че вече се подготвя план за действие за разрешаване на проблемите по ОП НОИР, в най-кратък срок.

И все пак, всеки министър, когато сдава поста, се хвали, ще речеш, че той е създал министерството си и без него то не може да съществува. Не е лошо обаче да имаме реална представа и за себе си, а и за онова, което сме направили – нито светът започва с нас, още по-малко пък ще свърши с нас…!

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ

Източник: teacher.bg