Мнения

ОП НОИР отделя над 500 млн. лв за образование и учене през целия живот

Бюджетът на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ възлиза на 1,37 млрд. лева като включва финансиране от ЕС и национално финансиране и се разпределя по приоритетните оси, които програмата ще изпълнява, както следва:

Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ –  560 млн. лева;
Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ – 504,6 млн. лева;
Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ –  252 млн. лева;
Приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ – 54,7 млн. лева.

„Преговорите с ЕК вече са приключени и промяна в текста на програмата няма да има“, заяви зам-министърът на образованието и науката проф. Денков при представянето.