Мнения

ОП НОИР акцентира на предучилищното обучение

172 милиона евро европейско финансиране за научната инфраструктура ще има в Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“, съобщи заместник-министърът на образованието и науката Иван Кръстев на форум, организиран от Областния информационен център в София.

Той и министърът на образованието проф. Анелия Клисарова представиха възможностите на програмата.

„Основната промяна в програмата е социалният елемент в образователната система – целенасочени и ясни политики за превенция за отпадане и задържане на децата в образователната система“.

„Много сериозен е акцентът по отношение на предучилищното обучение, като основният елемент е инвестицията в човешкия ресурс – педагози, учители,образователни медиатори и разбира се подкрепата за децата и техните семейства“, обясни заместник-министър Кръстев преди началото на форума.

Източник: Пресцентър на МОН