Мнения

Оптимизират съотношението между теоретично и практическо обучение

С промените в Закона за предучилищното и училищното образование се увеличават съотношението на теоретичното и практическото обучение в полза на практическото, както и увеличение на практиката в реална работна среда. Разширяват се правомощията на министъра на образованието и науката относно поддържане на публичен регистър на професионалните колежи и осъществяване на контрол върху дейността им. Прилагането на закона и изпълнението на дейностите, предвидени в него, не изискват допълнителни средства за настоящата година.

Средствата за следващите години ще се планират в рамките на разходите по бюджета на Министерството на образованието и науката за съответната година.

Actualno.com припомня, че по-рано този месец Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за професионалното образование, подготвени от екипа на ресорния министър Меглена Кунева. Тогава, според промените в Закона, определени специалности от професии от Списъка на професиите за професионално образование може да се утвърждават като защитени от държавата специалности на областно ниво.

Измененията в текстовете разписват подробно каква професионална квалификация може да се получава в различните видове училища, които се създават според новия Закон за предучилищното и училищното образование. В съответствие с този закон професионалните училища от 1 август преминават от държавата (МОН и други министерства) към общините.

С влизането в силна на новия закон от 1 август всички средни общообразователни училища (СОУ) се трансформират в средни училища (СУ). Аналогично е с гимназиите. Всички природо-математически, хуманитарни и професионални гимназии се прекръщават на профилирани гимназии.

Източник: actualno.com