Ученици

Определят стипендията на учениците по рейтингова система

Училища въвеждат рейтингова система за класиране на възпитаниците си по успех, а мястото в нея ще бъде решаващо за това каква стипендия ще взима ученикът. Новите правила за отпускането на стипендиите, които бяха приети в края на миналата година, го позволяват, и в Математическата гимназия в Пловдив смятат да променят подхода през втория срок на тази учебна година.

Досега там раздаването на стипендиите е ставало чрез групиране на децата според успеха по следния начин – между 5,50 и 5,75 са получавали 21 лева на месец, постигналите между 5,75 и 5.99 са взимали по 25 лева, а пълните отличници – 30 лева на месец. Оттук нататък ще правим класация по успех като рейтинг и общата сума ще се разпределя пропорционално, докъдето стигне, обясни директорът на Математическата гимназия Ивайло Старибратов. Той добави, че този подход вече е възприет и от други учебни заведения в Пловдив, сред които е например Националната търговска гимназия.

Според промените в нормативната база минималният размер на ученическата стипендия остава 21 лева, но таванът се вдига от 50 на 60 лева за месечните суми, които се изплащат през десетте месеца на учебната година. Друга извънредна целева помощ може да е до 100 лева.

По новите правила учениците от 8. и 9. клас също вече имат право на стипендия. Парите за първия учебен срок вече са им раздадени със задна дата в края на януари, тъй като преди това постановлението още не е било факт.

То въвежда и още една промяна. До момента учениците имаха право само на стипендия за успех или само на сума по социални причини. Така деца, които отговаряха на критериите и за двете, получаваха само едната, и то по-ниската сума. От втория учебен срок, ако ученици с трайни увреждания или сираци, които имат право на социална стипендия по тези критерии, са и отличници, те ще могат да получат парите за висок успех заедно с половината от сумата по социалния белег.

И според новите правила основен критерий за отпускане на стипендия за постигнати образователни резултати остава успехът в клас, а за даването на стипендия за подпомагане на достъпа до образование и превенция на отпадането – месечният доход в семейството. Регламентът дава право училищата да въведат и допълнителни критерии, но те трябва да са обективни, да са доказуеми и да не съдържат дискриминационен елемент. Във всички случаи разпределянето на средствата става от училищна комисия.

По-малко пари на калпак в елитните училища

Първенците по успех в елитните гимназии често се оказват с по-ниски стипендии от отличници в други учебни заведения. До този парадокс се стига заради системата за разпределяне на средствата.

Сумите за стипендиите се отделят от държавния бюджет целево за всяко училище и стигат до него през общината. Действащият в момента стандарт е 87 лв. на година на ученик. Тази сума се умножава по броя на децата във всяко школо и така се формира неговият бюджет за стипендии. Разчетът обаче е направен на база 40% от учениците да са с отличен успех и да имат право на стипендия, а в при нас този дял надхвърля 60 на сто, което води до по-ниски суми на дете, каза шефът на Математическата гимназия Ивайло Старибратов. Същата е ситуацията и в другите елитни учебни заведения в града. В същото време училища с по-малък брой отличници дори не успяват да усвоят целите суми, които им се полагат за стипендии. Излишъците се прехвърлят за следващата година като преходен остатък и не  могат да се харчат за друго, тъй като са целеви.

Източник: marica.bg