Учители

Онлайн проучване за нагласите към бащинството сред професионалистите в сферата на образованието

Скъпи учители, каним Ви да участвате в кратко онлайн проучване, което цели да измери нагласите към бащинството сред професионалистите в сферата на образованието, здравеопазването и правосъдието.

Проучването е част от инициативата „Активно бащинство“ на Асоциация Родители и Фондация „ПИК“ за включване на повече бащи в грижите за децата. Важна роля в този процес играят нагласите на професионалистите, които са призвани да подпомагат родителите и децата.

Онлайн въпросникът е достъпен на следния адрес: http://www.vrsurveys.com/index.php?sid=96512

Присъединете се към нашата общност във Фейсбук на www.facebook.com/GordTatko