Мнения

Онлайн обучение на младежи “Oрганизиране и провеждане на доброволческа инициатива“

Сдружение „ГЛОУ“ кани младежи на възраст 15-29 години от цялата страна да се включат в он-лайн обучение „Организиране и провеждане на доброволческа инициатива“, което ще се състои в периода 02 април – 01 май 2012 г.

Курсът включва модули практически ориентирани към организирането на доброволчески инициативи. Участниците в курса ще задълбочат своите знания и ще развият умения си за планиране, целеполагане, промотиране на инициативи, работа с медиите и др. Обучените младежи от градовете Берковица, Варна, Велико Търново, Кюстендил, Разград и София ще имат възможност да упражнят наученото в реални доброволчески инициативи в градовете, които ще се състоят в периода юни-август.

Обучението ще се проведе изцяло онлайн в специализирана платформа за дистанционно обучение, която позволява обучаемите да работят индивидуално по учебния материал във време удобно за тях.

Курсът е разработен от експерти в областта на неформалното обучение на база личния си опит при организирането на доброволчески акции за разрешаване на местни проблеми.

Обучението приключва със Сертификат.

За обучението могат да кандидатстват младежи на възраст 15-29 години от цялата страна. Кандидатстването се реализира чрез попълването на формуляр за включване. Формулярът се попълва директно он-лайн.

Краен срок: 28 март 2012 г.