Ученици Учители

Онлайн обучението превърна родителите в половин учители

Указанието от МОН да се премине към преподаване на нови уроци чрез дистанционното обучение е на път да превърне родителите в половин учители.

Особено трудно е за децата от малките класове, които не могат да се справят без помощ от преподавател и родител.

Както Teacher.bg съобщи, насоките от просветния министър Красимир Вълчев са вече да се взима и нов материал, а не само да се правят преговори, упражнения и обобщения като при старта на дистанционното обучение.

За да могат да предадат новите знания от разстояние, учители прибягват до всевъзможни средства. Най-лесният начин е час в реално време с видеовръзка във виртуалната класна стая. Работещите родители на децата от начален курс обаче, които трябва да окажат помощ,  не могат да са по едно и също време пред устройствата.

Затова преподаватели опитват да заснемат у дома любителски видеа, на които обясняват и пишат с подръчни средства, които да бъдат пратени през платформите за дистанционно обучение или по каналите, които съответното училище ползва.

Най-добрите имат авторски електронни уроци и презентации с допълнителни визуализации.

Други пишат обстойни обяснения, които родителят да чете и на свой ред да обяснява на детето като нов урок.

Преподаването на тези нови знания обаче изисква още по-голяма ангажираност от семействата на децата от малките класове, а мнозина от тях успоредно с това че „учителстват“, и работят активно или дистанционно.

Допълнителен проблем в условията на извънредното положение се оказва и създадената организация за намаляване на тежестта на раниците. В резултат на политиките на МОН в последните години училищата монтираха шкафчета и въведоха система учебниците да не се взимат вечер, а да стоят в клас. Сега обаче се оказват блокирани в затворените училища.

Преподавателите ползват алтернативата – електронните, за които издателствата „Просвета“ и „Клет“ обявиха свободен достъп. С тях обаче се стига до други недоразумения – учители пращат линкове към учебно съдържание с допълнителни електронни ресурси, но учениците нямат достъп до пълния набор. Те могат да виждат само  копие на хартиения учебник, без да могат да ползват добавените визуализации, звукови файлове и видеа. Нужно е да свалят и инсталират интерактивен вариант, а не електронно четима версия, но не всички се справят, а и не всички устройства могат да поемат тежките файлове.

Затова преподавателите допълват онлайн уроците с още материали от платформи със свободен достъп. Това увеличава обема на заданията, които всяко дете трябва да изпълни за деня. А и го принуждава да стои дълги часове пред компютъра.

За да избегнат това, родители са готови да купят наборите учебници и тетрадки от джоба си, въпреки че са ги получили в началото на годината безплатно от държавата. Идеята е децата да имат достъп на хартиен носител до учебното съдържание, докато другите комплекти са затворени в училищата.

Дори и при готовност за допълнителния харч, такова намерение също трудно сработва – повечето книжни борси са затворени или не разполагат с количества от нужните учебници и  тетрадки, тъй като никой не е очаквал такова търсене.

„От сутринта идват родители да търсят тетрадки. Готови са да ги дублират и да имат по два екземпляра, когато падне забраната за занятия, но да осигурят по-спокойна работа на децата си в момента“, обясни продавачка от книжна борса „Макрос“.

Тя е сред малкото, които въобще работят в момента. Затворени са обектите на „Пегас“, но оттам влизат в положение да направят проверка дали имат наличност и да предложат начин за получаване. Оказва се обаче, че нужното го няма или е в единични бройки. Борсите, които иначе са конкуренти, в момента също са загърбили съперничеството – от Борса за учебници „Пловдив“, която не работи, например насочват към „Макрос“.

Въпреки предизвикателствата, усилията продължават – и в учебни заведения, които са по-напред, и за „новаците“ в прилагането на облачните технологии. За по-опитните процесът върви гладко, тъй като създават свои електронни ресурси, а не ползват готови от различни платформи, с които възникват технически проблеми.

Учители се шегуват, че когато отмине извънредната ситуация, ще издадат почетни сертификати на родителите – за помощник-учители.

Източник: marica.bg