Учители

Онлайн курсове за преподаватели по английски език

Ако сте преподавател по английски език, живеете извън София, много сте заети, но искате да повишите квалификацията си – ето една възможност – да се запишете в онлайн курс на Британски съвет.

Курсовете се провеждат два пъти в годината и започват през февруари и октомври.

Регистрацията за следващия курс вече е отворена и крайния срок за записване е 19 януари, 2014 г.

Станете част от международното онлайн общество на преподавателите по английски език, като изберете някои от предложените познати и нови курсове.

Проверете сайта на Британски съвет за повече информация.