Мнения

Олимпиадите стават балаобразуващи за приема след 7-ми клас

Профилираните училища ще приемат ученици с интереси в една или друга научна област и според резултатите от представянето им в олимпиадите. Това обяви министърът на образованието и науката в оставка Меглена Кунева по време на съвместен брифинг с представители на Националната природоматематическа гимназия.

Така на практика резултатите от олимпиадите стават балообразуващ елемент. Резултатите от областните и националните олимпиади ще бъдат приравнявани към точковата система за прием в определен профил. За да стане това ще бъде променен държавния образователен стандарт за училищното образование.

Промяната ще бъде публикувана на сайта на МОН за обществено обсъждане, а коефициентът на тежестта на резултатите от областния и национален кръг ще бъде определен допълнително.

Казусът възниква след приемането на новия Закон за училищното образование, според който приемът след седми клас става единствено въз основа на резултатите от външното оценяване на учениците след седми клас.

По стария Закон за народната просвета е била издавана наредба от страна на министъра на образованието, с която се е давало възможност на училищата да определят допълнителни критерии за прием, включително чрез въвеждането на допълнителен изпит. Така например за да кандидатстват в НПМГ учениците са се явявали на допълнителен изпит по природни науки.

С новия закон обаче заради провежданото външно оценяване по математика – олимпиада по математика няма да е нужна.

Източник: news.bg