Мнения

Олекотяват и програмите по музика и рисуване

Учебните програми по изобразително изкуство и музика ще бъдат олекотени и осъвременени, съобщи днес зам.-министърът на образованието Милена Дамянова по време представянето на проекта „За по-качествено образование“, финансиран от Европейския социален фонд.

Те ще влязат в сила след приемане на новия закон за предучилищното и училищно образование.

Дамянова посочи, че са актуализирани държавните образователни изисквания за учебното съдържание и учебните програми, и за всички предмети на учениците от 1 до 7 клас са спазени основни принципи като олекотяване на материала и осъвременяване.

Диес, бемол и бекар отпадат от „музикалната“ програма, както и подробното изучаване на развитието на музиката в различните епохи. За сюита ще се учи в пети клас, за рапсодия – в шести.

Новото в предмета рисуване е изучаването на взаимодействието между изкуството и новите технологии. В учебния материал се представя новата роля на визуалната култура и взаимовръзката на изобразителното изкуство с културата и с институциите на съвременния глобален свят. Ще има нова структура на съдържанието на преподавания материал по Рисуване.

Според министерството за първи път новите понятия са посочени и изброени диференцирано по теми и по класове.

Например за 1-7 клас новите понятия по темите за цветовете като изразно средство ще се изучават постепенно: в 1 клас – видове цветове (жълт, червен, оранжев, виолетов, син, зелен, кафяв, черен, бял), във 2 клас – светли и тъмни цветове, 3 клас – топли и студени цветове, 4 клас – локален цвят, 5 клас – цветова хармония, 6 клас – цветови отношения и в 7 клас – цветова гама и колорит.

Като конкретно ново съдържание в програмите за 5 и 7 клас от министерството посочиха преподаването на „Визуална култура и електронни медии“. Включени са и други нови теми, свързани с видовете дизайн и със синтетичните изкуства, четем в сайта news.bg.