Мнения

Одобриха 7 млн. лв за образователни програми

Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2015 г. в размер на 6 973 255 лв. Средствата са предвидени в бюджета на Министерството на образованието и науката и са за финансово осигуряване на дейности по националните програми „На училище без отсъствия“, „Информационни и комуникационни технологии в училище“ и „Оптимизация на училищната мрежа“.

С 608 591 лв. ще бъдат изплатени реално взети учебни часове от учители и възпитатели, замествали свои колеги в периода март-юни 2015 г. Средствата са по мярката „Без свободен час“.

За изплащане на годишните разходи за интернет за училищата са предвидени 612 347 лв., а за изграждане на безжични мрежи и закупуване на крайни устройства 749 260 лв. За оптимизиране на структурата на училищата, детските градини и общежитията се предоставят 5 003 057 лв.