Институции Ученици Училища Учители

Одобриха 20 дни допълнителен платен отпуск за непедагогическия персонал при онлайн обучение

Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование подкрепи предложение на Синдиката на българските учители за 20 дни допълнителен платен отпуск за непедагогическия персонал при онлайн обучение. Анексът към сега действащия Колективен трудов договор ще бъде в сила до края на валидността на сега действащия КТД, уточни КНСБ.

На заседанието Янка Такева, председател на СБУ, настоява още да бъде разработен единен механизъм за въвеждане на тестване на ученици и учители, включително за ученици със СОП и учители с ТЕЛК и ЕЛК. Синдикалната организация предлага МОН да планира мащабна образователна телевизионна кампания относно употребата и приложението на тестове за наличие на ковид с участието на утвърдени здравни или образователни експерти. Отрасловият съвет е подкрепил предложенията.

Източник: Dariknews