Мнения

Одобриха на първи етап проектоучебниците на „Анубис“ и „Булвест 2000“

Новите учебни комплекти за 1. и 5. клас на издателска къща „Анубис“ и издателство „Булвест 2000“ по всички предмети минаха успешно оценката за съответствие с държавните образователни стандарти и бяха одобрени от Министерството на образованието и науката (МОН)на първи етап. Двете издателства са единствените, които имат внесени пълни комплекти учебници (общо 32) за съответните класове, от които няма нито един неодобрен учебник.

Заедно с печатните издания в МОН ИК „Анубис“ и издателство „Булвест 2000“ внесоха за одобрение и електронни варианти на учебниците, които също бяха оценени положително от комисиите. Достъп до тях, както и безплатни печатни издания, ще получат всички учители, които ще ги оценяват на втория етап от процедурата. Те ще бъдат изпратени на учителите в страната, които преподават в начален и прогимназиален етап. До 23 януари 2017 г. преподавателите ще имат възможността да се запознаят подробно с проектите и да дадат своето мнение за тях.

„Анубис“ и „Булвест 2000“ стартираха успешно и серия от онлайн семинари. Чрез тях учителиот цялата страна могат да присъстват на интернет събитията, които дават подробна информация за новите учебни програми за 1. и 5. клас, както и за проектите на учебници по съответните предмети. Тези лекции се водят от авторските колективи, като участниците в събитието могат в реално време да задават своите въпроси към тях. Така всеки учител може да стане съпричастен към процеса на създаване на новите продукти и да научи повече за тяхното съдържание, структура и дизайн, както и за избрания методически подход. Достъпът до онлайн семинарите става лесно, чрез регистрация в съответния ден и час на събитието на адресите по-долу. Пак там могат да бъдат намерени и записи от отминалите вече уебинари.

За онлайн семинари на ИК „Анубис“: http://webinars.school.bg/anu 

За онлайн семинари на издателство „Булвест 2000“: http://webinars.school.bg/bul 

Проектите за новите учебници могат да бъдат разгледани и на сайтовете на двете издателства: www.anubis.bg и www.bulvest.com. По одобрените учебни комплекти за 1. и 5. клас ще се учи от следващата 2017/2018 учебна година.