Мнения

Одобриха на местно ниво програмите НОИР и Околна среда

Оперативните програми „Наука и образование за интелигентен растеж“ и „Околна среда“ са одобрени за официално изпращане на Европейската комисия. На свое заседание вчера Съветът за координация и управление на средствата от ЕС в Министерски съвет разгледа и одобри текстовете на двата документа и потвърди готовността за тяхното изпращане за нов кръг преговори с Комисията.

През миналата седмица Съветът одобри изпращането и на бъдещите оперативни програми „Региони в растеж“, „Иновации и конкурентоспособност“ и „Транспорт и транспортна инфраструктура“, които вече са предоставени на ЕК за коментари.

„Това, което със сигурност няма да жертваме в хода на ускорените темпове, с които работим, е качеството на инвестициите“, посочи вицепремиерът Томислав Дончев, който е председател на Съвета.

Само Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ се очаква да осигури над един милиард и 370 милиона лева до 2020 година за образователната и научната сфери в България.