Ученици

Одобриха над 300 000 лв за деца с изявени дарби

Министерският съвет одобри допълнителни разходи и трансфери за 2014 г. в размер на 300 240 лв. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища.

От тях 216 135 лв. са от предвидените разходи в държавния бюджет, а 84 105 лв. се осигуряват чрез преструктуриране на разходите по бюджета на Министерство на образованието и науката за 2014 г.

Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на деца с изявени дарби, заели призови класирания в национални и международни конкурси, състезания и олимпиади, чрез еднократно финансово подпомагане и едногодишни стипендии.