Училища

Одобрени са 11 проекта за сътрудничество на наши училища

Проектите на 11 от нашите училища, които ще се включат в работата по проекти по Програма „Еразъм +“, бяха одобрени през 2016 г. от Центъра за развитие на човешките ресурси по Ключова дейност 2  – Проекти за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“ в сферата на училищното образование, проекти само между училища. Те ще бъдат координатори и ще посрещнат у нас педагози и ученици от други държави.

Останалите 98 училища ще се включат като партньори в проекти на европейски образователни институции и ще посетят съответните държави. За участието си в програма „Еразъм +“ училищата и детските градини ще получат между 15 000 и 30 000 евро. Директорите им ще преминат обучителен семинар за управление на проектите на 19-ти и 20-ти септември, когато ще се сключат договорите.

Източник: МОН