Мнения

Одобрени дейности по приоритетна ос 4 на ОПНОИР

В одобрените дейности по приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – „Техническа помощ“,  са предвидени средства за изработване на рекламни и информационни материали – изработка, дизайн и разпространение на информационни брошури, информационни материали, достъпни за хора с увреждания, листовки, наръчници, ръководства и обучителни материали за успешно изпълнение на проекти, изработка на други рекламни материали и др.

По думите на министъра, всяко министерство, което оперира с европейски средства, осъществява подобни поръчки. Подобна поръчка от Министерството на образованието и науката е имало и през предишния програмен период в размер на 3 млн. лева.

Министър Кунева обясни още, че неуместните за МОН артикули, като запалки, ще бъдат изключени от списъка и той ще бъде преработен изцяло с участието на комуникационни експерти.

По думите на главния секретар на министерството – Красимир Вълчев проектите, свързани с образование, засягат цялата образователна система – над 2500 училища, 2000 детски градини и близо един милион човека – деца, ученици и учители.

Източник: МОН