Училища

Ограничават Фейсбук в училищата

Ограничаване на достъпа на учениците до Фейсбук и социалните мрежи са наредили директорите на част от столичните училища, информира „Телеграф“. Целта е да не се отвлича вниманието от учебния процес.

Въпреки че в голяма част от школата има безжичен Интернет, паролите за него се знаят само от преподавателите. Те пък от своя страна са ги въвели само в компютърните кабинети и така поне на теория децата не могат да използват дори мобилните си телефони, ако искат свободно да влязат във Фейсбук.

В информацията обаче не се казва как стои въпросът с ползването на мобилни данни, които са все по-достъпни за всяка таргет група на мобилните оператори.

Иначе забраната на който и да е сайт става лесно, когато училището ползва вътрешна Интернет мрежа.

Според закона за закрила на детето до навършване на 14-годишна възраст е забранено изнасянето на данни за децата без знание на родителите.

Това също е важна причина за ограничаването “Фейсбук”, където малчуганите от малки попълват личните си данни.

В същото време обаче има училища, където фейсбукът все повече се използва от учителите за комуникация и с децата и с родителите. Защитниците на най-популярната социална мрежа са категорични, че  децата по-лесно се социализират и сближават с родителите именно в мрежата.