Училища

Ограничават достъпа на секти до училищата

Просветното ведомство настоява за по-строг ред за достъп на неправителствени организации до училище. Шефът на 119-о СУ Диян Стаматов обясни, че тази мярка може да послужи и като превенция срещу достъпа на религиозни движения или т.нар. секти, които може да се представят или да са регистрирани като НПО-та или сдружения.

Същевременно зам.-министърът на образованието Таня Михайлова коментира, че директори й се оплаквали, че около училищата се навъртали представители на религиозни организации с листовки. Тя обясни, че в никакъв случай не ставало дума за ограничение или забрана на посещения на неправителствените организации, а за спазване на определен ред, който съществувал и в момента и сега просто се напомнял.

Както Teacher.bg вече писа, причина за въпросното напомняне са зачестилите посещения на представители на НПО-та, а целта е създаване на безопасна и здравословна среда за децата. Това става ясно от писмо спуснато до директорите от Регионалното управление по образование в София. В писмото до училищните директори се споменава, че посещенията в училище, извън представителите на държавна власт, следва да се осъществяват след подкрепа на министъра на образованието и/или на началника на РУО – София.

„Индивидуалните разговори на представители на неправителствени организации с малолетните и непълнолетните лица следва да се осъществява след получаване на информирано съгласие на родителите“, пише още в указанието. Също така срещите с учениците трябва да се осъществяват в присъствието на ръководството на школото или на училищния психолог или педагогически съветник. След въпросното писмо „Заедно в час“ излязоха с позиция, че предписанията ще затруднят излишно работата на училищните екипи.

„И в момента съществуват правила за пропускателния режим в училищата и те са в правомощията на директорите – това отговаря на принципите на училищната автономия, които са заложени в новия Закон за предучилищното и училищното образование. Вярваме, че директорите и учителите, които са най-добре информирани за нуждите на учениците и екипите си, са достатъчно компетентни да преценят дали едно посещение на неправителствена организация ще е полезно за училището им или не“, посочват от фондацията.

Източник: monitor.bg