Ученици

Обявиха резултатите от матурите след седми клас

Министерството на образованието публикува резултатите от националните външни оценявания по български език и литература и по математика след VII клас. Учениците могат да ги проверят на адрес: https://priem.mon.bg/, с входящия номер и код за достъп от служебната бележка за допускане до изпит. Резултатите може да се видят ТУК.

От 13 юни седмокласниците ще могат да получат служебните си бележки с резултатите от НВО от училищата, в които се обучават, съобщиха от министерството.

Документи за прием в профилираните и професионалните гимназии в страната, в паралелките за профилирана подготовка в средните училища и професионалните гимназии или в паралелките за професионална подготовка в обединените, средните училища и профилираните гимназии се подават от 20 юни до 26 юни.

Кандидатстването и тази година ще бъде чрез електронната система на МОН (https://priem.mon.bg/) или на хартиен носител в училищата-гнезда. Родителите или учениците, които са подали заявления за участие в първо класиране на хартиен носител, няма да могат да подават електронно и обратно.

Балообразуването за отделните училища е различно. То се формира от получените точки на изпитите по български език и литература и по математика и от приравнените в точки оценки от свидетелството за основно образование по предмети, определени от съответните училища. Максималният бал, който могат да съберат канидат-гимназистите, е 500 точки, като 400 от тях са от външното оценяване.

Списъците с приетите на първо класиране ще бъдат обявени до 3 юли 2018 г. Записването на учениците в новите им училища или подаване на заявления за участие във второ класиране е в периода 4-6 юли 2018 г.

Източник: monitor.bg