Мнения

Обявиха официалното пускане на Windows Server 2012

На световна премиера Сатя Надела, президент на бизнес групата „Сървърни технологии и средства за разработка“ в Microsoft, обяви официалното пускане на пазара на Windows Server 2012. В своята реч, Надела описа Windows Server 2012 като основополагащо звено за Cloud OS (облачна операционна система), което предоставя на потребителите съвременна платформа за световни приложения.

„Операционната система винаги е била сърцето на ИТ и сега навлиза в епоха на ренесанс в новия свят на облачни услуги, свързани устройства и големи обеми от данни“, заяви Надела.

„Неповторимото наследство на Microsoft в най-използваните операционни системи, приложения и облачни услуги в световен мащаб дава на компанията възможността да предостави Cloud OS, базирана на Windows Server и Windows Azure, която подпомага клиентите в изграждането на центрове за данни без ограничения“.

Модерният център за данни
Microsoft разработи Windows Server 2012 с фокус върху облачните технологии като приложи опита си в управлението на глобални центрове за данни, които разчитат на стотици хиляди сървъри да доставят повече от 200 облачни услуги. Windows Server 2012 разширява дефиницията на сървърната операционна система и включва значителни подобрения във виртуализацията, съхранението на данни, мрежовата свързаност и автоматизацията. Стотиците нови функционалности могат да подпомогнат потребителите за постигането на значителни подобрения в скоростта, мащаба и производителността на техните центрове за данни и приложения. В комбинация с Windows Azure и System Center, Windows Server 2012 предоставя на клиентите ни възможността да управляват и разработват приложения и услуги в частни, публични и хибридни облаци.

Клиентите ни постигат успех с Windows Server 2012
Чрез наличните си умения и инвестиции в управлението на системи, разработване на приложения, бази данни и виртуализация, потребителите могат да се възползват от Windows Server 2012 и да реализират облачни системи. Много компании вече наблюдават значителна стойност от ранното внедряване на подобни решения. Проучване сред 70 организации, внедрили Windows Server 2012 още преди наличието на финалната версия на ОС, показва, че те очакват средно 52% намаление на сривовете, 41% по-малко време за внедряване на нови работни процеси, и спестяване на 15 часа работно време годишно на служител. 91% от компаниите в изследването очакват намаление на труда за администриране на сървъри и 88% по-малко време за управление на мрежи.

Equifax е международна компания за информационни решения, която организира и приема данни от над 500 милиона клиенти и 81 милиона компании по целия свят. Днес, Equifax разчита на Windows Server 2012, за да подобри надеждността и качеството на предоставяните информационни услуги.

„Windows Server 2012 прави революция в начина, по който управляване центровете с данни като ни дава възможност да постигнем поетите ангажименти“, заяви Браян Гарсия, главен технологичен директор в Equifax. “Достъпността на новите технологии ни помага да предоставяме винаги работещи приложения и разчитаме на Hyper-V като ключов компонент в нашата стратегия за частен облак. Придобиваме огромна ефективност, която се трансформира в повече време за иновации за растежа на компанията“.

Menzies Aviation, авиокомпания за превоз на пътници и товари, която има над 17 000 служители, използва Windows Server 2012, за да предостави управление на достъпа и на политиките за достъп до информация на своите служители, докато в същото време бързо включва новопридобит бизнес в инфраструктурата си.

Водещата българска ИТ компания „Би Ес Ейч“ ООД, съвместно с ИТ екипа на „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД реализираха Proof of Concept проект в тестова среда, който обхваща виртуализация с Hyper-V клъстери, цялостна AD DS и AD CS инфраструктура, DHCP Failover, DNSSec, Dynamic Access Control и много други. “БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ” АД играе роля на основна информационно-технологична инфраструктура на платежната индустрия в България. Основни приоритети на компанията са разработването, развитието и оперирането на платежни и картови системи.

„Нововъведенията в Windows Server 2012 и цялостното решение на Майкрософт в областта на облачните услуги и виртуализацията са наистина впечатляващи. Приложението им в “БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД, съчетано с автоматизацията, която предлага продукта, биха подпомогнали работата на екипа, като същевременно предоставят изчистен и ценово-ефективен модел. За нас това са ключови промени, които очакваме да допринесат за още по-надеждно, сигурно и бързо управление на нашата Windows-базирана инфраструктура”, заяви Керам Манукян, директор „ИТ Инфраструктура“ на “БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ” АД.

Вижте инфографика, която съдържа и кратка статистическа информация от предварително проучване сред 70 компании, които са използвали Windows Server 2012 преди финалната версия на ОС