Мнения

Обявиха официалния старт на платформата EPALE

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев обяви официалния старт на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа – EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) у нас.

„България се присъединява към европейските усилия с платформата EPALE. Какво е актуалното състояние в националния сектор за учене на възрастни? То е свързано с обстоятелства по цялостната картина на човешкия капитал – висока безработица, недостиг на работници с необходимата квалификация“, каза министърът.

Той добави, че реформата не може да се започне по традиционен път. Трябва „да направим моста“ между училищното образование и образованието за възрастни. „Електронните платформи в момента са прогресивно и надеждно средство“, коментира министър Танев.

След експозето си той се регистрира в платформата EPALE.

Заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева сподели виждане, че в глобалния свят ученето през целия живот дава увереност за по-добра реализация на  пазара на труда. Няма успяла икономика без добре квалифицирани кадри. Електронната платформа EPALE създава професионална общност.

По време на форума председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева каза, че подкрепя идеята на образователния министър Тодор Танев за университет за третата възраст.

„В лицето на Синдиката на българските учители, вие имате пълна подкрепа. Този университет може да стане връзка между поколенията“, добави още г-жа Такева.

Представителите на професионалната общност в сектора за учене на възрастни могат да станат членове на EPALE като се регистрират за потребител на сайта на адрес:

http://ec.europa.eu/epale/user/register

Министерството на образованието и науката, в качеството си на национално звено за подкрепа на EPALE, организира стартиращата конференция в отговор на тази нова инициатива на Европейската комисия.

На форума присъстваха представители на ключовите заинтересовани страни на национално ниво – Министерство на труда и социалната политика, Министерство на земеделието и храните Министерство на културата, Агенцията по заетостта, Центъра за развитие на човешките ресурси и други държавни институции, както и всички национално представени работодателски и синдикални организации.

EPALE е онлайн платформа, предназначена за европейската общност за учене на възрастни. Сайтът й е предназначен за учители, обучители и доброволци, както и за изследователи, така и за хората, ангажирани с разработването на политики в сферата на образованието и обучението на възрастни. Платформата скоро ще  функционира на всичките 24 европейски езика Инициирана от Европейската комисия, ЕРАLЕ се управлява от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура.

Оперативното ръководство се осъществява от Централна служба за подкрепа, която ще бъде подпомагана от мрежа от Национални служби за подкрепа във всички страни-членки на ЕС. Националната служба за подкрепа в България е Министерството на образованието и науката.