Ученици

Обявиха номинациите на фондация “Димитър Бербатов“

Четвъртото издание на проекта “Награди за успелите деца на България” на фондация „Димитър Бербатов“, излъчи Клуб 2011 в областите Изкуства, Наука и Спорт, информира сайтът за младежки спорт viasport.bg.

Списъкът с децата е обявен в сайта на фондацията и в сайта на проекта http://dberbatov.org/projects/nagradi/

Както предходните години, така и тази, интересът традиционно беше много висок, съобщават организаторите. В списъка на заявилите участие има деца от всички области в страната. Има и 14 деца от българските училища в чужбина. Преобладават номинациите в област Изкуства. Във възрастово отношение най-многобройна е групата 5-8 клас.

Всяка одобрена номинация ще се разглежда от експертното жури през месец април.

За валидни по смисъла на проекта са приемани само онези постижения, за които има издаден съответен документ (грамота, протокол, служебна бележка или др. подобен) и са за 2011 г. и в някоя от горепосочените сфери, от участие във състезателни форуми (конкурси, олимпиади, концерти или други състезания) в България или по света.

Основната цел на фондацията е да помага на подрастващите да изградят нагласа на уважение към успеха, дължащ се на талант и усилия. Наградите са доказано успешно средство да се оценят постижения и да се поощри по-нататъшното развитие на победителите.

Фондация “Димитър Бербатов” е основана с Учредителен акт на дарение от 07.04.2008 г. от Димитър Бербатов, воден от желанието си да допринесе за личностното усъвършенстване и реализация на децата на България. Основната мисия на фондацията е всестранно да подпомага младите хора да се образоват, да развиват своите дарби и заложби, както и да им дава шанс да ги споделят със света. Фондацията се самоопределя за осъществяване на дейност в обществена полза. Тя е неправителствена, нерелигиозна и политически независима обществена организация.