Училища

Обявиха грипна епидемия в София!

Със свое писмо изх. № 67-00-19/ 21.01.2011 г. и вх.. № 0211-3/ 21.01.2011 г. на РИО, София-град, Столична регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (СРИОКОЗ) обявява грипна епидемия в София от 22.01.2011 г, се казва в писмо от РИО София до директорите на училища на територията на града.

Във връзка с това със заповед  на Министъра на образованието, младежта и науката се прекратяват учебните занятия във всички столични училища, считано от 24.01.2011 г. (понеделник) до 28.01.2011 г. (петък).

Следва да създадете необходимата организация за изпълнение на заповедта и за успешно приключване на първия учебен срок. В съответствие с изискванията на чл.93а, ал.4 от ППЗНП  директорите да осъществят контрол по преструктуриране на учебното съдържание и в срок до 04.02.2011 г. с доклад да информират РИО, София-град, завършва писмото.

Обявеното на 23.01.2011 г. многоезично състезание- областен кръг, няма да се проведе. Ще бъде определена допълнителна дата, уточняват още от РИО, София- град.

Писмото е подписано от началника на РИО, София- град Ваня Кастрева