Институции

Обявен е общоевропейски конкурс за ученици

За да участвате в състезанието, изгответе мултимедийна презентация и я заредете до 5 януари 2010 година на www.dataprotectionday.eu. Мултимедийната презентация може да включва всякакъв вид съдържание (текст, аудио, снимки, анимация, слайдшоу, видеоклип, …) или всякаква комбинация от тези форми. Разработката не бива да надхвърля 90 секунди по времетраене. Тя трябва да засяга въпросите на личната неприкосновеност като човешко право, жизненоважно за съхранението на свободата и нещо, с което всеки трябва да се съобразява. Вашият проект трябва да дава ясна представа, че макар и фундаментално право, личната неприкосновеност е тясно свързана с персоналната отговорност и в този смисъл нашите собствени действия могат да заплашат личната ни сигурност и свобода.

Можете да изготвите и заредите вашата разработка сами или в сътрудничество с хора от вашия клас или друга младежка група. След 1 декември също така можете да гласувате за любим проект, като разгледате качените разработки в галерията на www.dataprotectionday.eu, където можете да проверите и рейтинга на вашата собствена разработка.

Победителите ще бъдат подбрани от най-високо оценените онлайн творби от специална комисия, включваща образователни специалисти и експерти по защита на личните данни, един член на Европейския парламент, представител на младежите и представител на технологичната индустрия. Членовете на отбора победител ще бъдат поканени да прекарат три дни в Брюксел като присъстват на специалната церемония по награждването на победителите в Деня за Защита на личните данни на 28 януари 2010. Това събитие е инициирано от Европейската Училищна Мрежа и Майкрософт с подкрепата на академични и правителствени институции, сред които и Съвета на Европа. Отборите победители ще вземат участие в работилница за създаване на филм и ще получат награди, включващи оборудване, както и финансови чекове за техните училища или организации.

Правила и срокове
Не забравяйте, че младите хора в Европейския съюз и извън него, ще гледат и оценяват разработката ви: сведете употребата на говор и текст до минимум, за да могат всички да разберат посланието ви.
Можете да създадете своето клипче с помощта на камера, уеб камера, мобилен телефон и т.н. Приемат се следните формати:
· Windows media player: wmv, avi, mpeg, mpg.
· QuickTime player: mov, mp4.
· Flash player: swf, fla.
Разработките могат да бъдат предавани от 1 октомври 2009 до 24:00 ч. ЦЕВ на 5 януари 2010. Всички участници трябва да попълнят формуляра за участие и да са съгласни с правилата и условията на състезанието преди да заредят своята мултимедийна презентация.
Видео клиповете трябва да бъдат от 30 до 90 секунди като продължителност, и с максимален размер на файла 10Mb.
Трите отбора победители ще бъдат уведомени на 10 януари 2010, за да могат да се подготвят за пътуване до Брюксел. Всички останали победители ще бъдат оповестени в Деня за Защита на личните данни. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на обсъждане.
Преди да бъдат публикувани в проектната галерия на www.dataprotectionday.eu всички разработки ще бъдат модерирани от образователен специалист и специалист по защита на личните данни. Клипове, които съдържат незаконно или вредно съдържание няма да бъдат публикувани в галерията

Изисквания: Кой може да участва?
· Индивидуална категория: Млади хора на възраст между 15 и 19 към 5 януари 2010.
· Училищни отбори или младежки групи: Въпреки че младите хора, участници в състезанието, трябва да са на възраст между 15 и 19 години към 15 януари 2009, за възрастта на учителя или младежкия лидер, който ще работи с отбора, няма ограничение. Екипите не трябва да имат повече от 10 члена, включително учителя или младежкия лидер.
Моля, обърнете внимание: Всеки участник може да предаде само една разработка. Проекти от миналогодишните победители ще се отхвърлят.

Регистрация: Какво да направите, за да се включите в състезанието?
Ако искате да участвате в състезанието за Деня за Защита на личните данни, трябва да се регистрирате при предаване на разработката си. От вас ще се изисква да предоставите само данни, които са важни за обработката на творбата ви; декларацията за онлайн конфиденциалност и отказът от отговорност са ясно изложени на www.dataprotectionday.eu
Ако изберете да предадете разработката си в това състезание, то Вие трябва да дадете съгласието си, че сте съгласни с Правилата за ползване, посочени в портала, и с Правилата за участие в състезанието за Защита на личните данни.

Предаване на разработката
Влезте в портала на състезанието на www.dataprotectionday.eu и следвайте инструкциите.
Ще трябва да отбележите всяка от кутийките, за да гарантирате, че вашата мултимедийна презентация съдържа само оригинално съдържание, или че сте получили необходимото авторско разрешение.
Качвайки своето съдържание онлайн, вие давате вашето съгласие с Creative Commons license 2, който позволява да споделяте (позволявате на други да копират, разпространяват, показват и възпроизвеждат вашата разработка) и да ремиксирате производни разработки, базирани на него (само ако получите разрешение за това, използвате ги по предназначение и с некомерсиални цели). Така вие позволявате вашето съдържание да бъде сваляно или качвано чрез торенти, или показано публично на церемонията по награждаване или на друго място от организаторите, например.
Екипът на Защита на личните данни приема, че всички заредени творби са оригинални и са собственост на автора, който ги зарежда в портала. Екипът на Защита на личните данни не носи отговорност за неточна информация, която не е съобразена с правата за интелектуална собственост върху оригиналността на идеите. Екипът на Защита на личните данни приема, че всички изображения и музика, публикувани на портала, са свободни от собственост на трети страни.
Когато зареждате разработката си на портала, вие ще бъдете поканени да направите кратко описание на вашия проект, както и да заредите малко изображение (иконка) на проекта в gif, jpg или png формат. То не бива да е по-голямо от 100 КВ и ще служи като отпратка към вашия проект в галерията. Разработката ви ще се появи в галерията след като бъде успешно заредена от вас и прегледана от модератор.
Всички мултимедийни разработки ще бъдат модерирани от борд на експерти за да е сигурно, че не съдържат никакво вредно или незаконно послание. Решението на борда е окончателно и не подлежи на обсъждане. Вашата разработка ще се появи в галерията веднага след модерирането й.

Подбор на победителите
Щом разработката ви се появи в галерията, публиката може да я разглежда и да я оценява. За една разработка може да се подава само един глас в рамките на една сесия като се използва инструмента за гласуване, достъпен в галерията на страницата. Гласуването ще се извършва от 1 декември 2009 до 5 януари 2010.
Оценяването ще протече на два етапа:

1) Оценка на публиката, като в края на периода за гласуване ще се вземат проектите, получили най-много гласове.
2) Вторият етап от оценяването ще се извърши от екипно жури, което ще спазва следните критерии на подбор:
– Яснота на посланието и идеите: 50%. Посланието в творбата трябва да е ясно, с предпочитание да не се използва никакъв текст или реч. Сторибордът (описанието на разработката) трябва да отразява развитието на идеята на авторите и да подкрепя истинската сила на общуването като обясни как посланието на творбата отговаря на зададените критерии. Разработката трябва да отразява вашето усещане или разбиране за рисковете, на които е подложена личната неприкосновеност.
– Техническо изпълнение – 25 %. Техническото изпълнение на проекта ще се вземе под внимание. Артистичните критерии за изпълнение на творбата (движение на камерата и ъгли на заснемане, осветление, композиция, звук и визуални ефекти и др.) също ще се имат предвид.
– Творчество и оригиналност: 25%. Особено важни ще бъдат също стилът, оформлението и оригиналността на съдържанието на вашия проект.
Десетте най-добри проекта ще продължат до финалния кръг на класирането. От тях ще бъдат подбрани шест разработки от изтъкнато жури, включващо политици и други ангажирани фигури. На церемония по награждаването на 28 януари 2010 ще бъдат обявени първото, второто и третото място. Решението на журито ще бъде окончателно и няма да подлежи на обсъждане.

Какво можете да спечелите?
По един представител от всеки номиниран екип от последния тур (придружен от един възрастен по негов избор) ще бъде поканен на тридневно посещение в Брюксел с всички разноски поети, за да вземе участие в церемонията по награждаването в Деня за Защита на личните данни на 28 януари 2010. На това събитие ще бъдат обявени имената на тримата победители и ще бъдат представени техните мултимедийни презентации.
Специалните събития на посещението в Брюксел ще бъдат:
– Участие в събитията на Деня за защита на личните данни
– Полудневна работилница за обучение в създаване на видео продукция, проведена от екип професионални създатели на филми
– Посещение с водач в Технологичния център на Майкрософт в Брюксел
Наградите ще включват още Xboxes, игри, както и парични награди от € 500, € 400 и € 300 за покупка на оборудване на училището или младежкия клуб на победителите.

За повече подробностите вижте тук.