Училища

Общо шест задължителни предмета за 11-ти и 12-ти клас

Просветното министерство качи на сайта си за обсъждане новия стандарт за учебния план, от който става ясно, че за учениците от последните два класа ще останат общо шест задължителни предмета.

Това са българският език, двата чужди езика, математиката, гражданското образование, което ще бъде нов предмет с 67 часа, и физическото възпитание.
Часовете по български език и математика в 12 клас също ще бъдат увеличени.

Историята, която няма да е задължителен предмет, ще може да се учи като профилиращ предмет за тези, които я изберат. Преди време учители по история излязоха на протест, когато стана ясно, че законът изключва историята като основен предмет в 11 клас.