Училища

Общообразователните учебни заведения с 2 026 по-малко

Заради преобразуване или закриване на училища броят на общообразователните учебни заведения в страната е намалял до 2 026.

Броят на специалните училища (оздравителни, за деца с умствена изостаналост, увреден слух, зрителни проблеми, както и възпитателните интернати) е останал почти без промяна – 71 през миналата учебна година спрямо 72 през предходната.

Професионалните училища са намалели до 488 през миналата учебна година от 494 през предходната.

Източник: dnes.bg