Общи условия

Услугите, предоставени от Мрежата на учителите-новатори – teacher.bg, са предмет на действието на следните Условия за ползване (УП). Мрежата на учителите-новатори – teacher.bg си запазва правото да ги актуализира по всяко време, без да Ви уведомява за това. Последната версия на ОП можете да видите, като кликнете върху линка с хипертекст “Общи условия за ползване”, намиращ се в долната част на уеб страниците.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ
Мрежата на учителите-новатори – teacher.bg Ви предоставя достъп до различни ресурси, включително различни инструменти за комуникация, в това число електронна поща в домейна @teacher.bg, базирана на платформата Microsoft Live Mail, новини и образователни ресурси, комуникационни форуми и блогове, електонен бюлетин и други (оттук нататък наричани “Услугите”).

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОЛЗВАНЕТО
Предоставяните от Мрежата на учителите-новатори – teacher.bg Услуги са за ползване с нетърговска цел и във връзка със задоволяване на образователни потребности, като например, но не само:
– провеждане на уроци;
– информационен ресурс при подготовка на учебен план или урок;
– да предоставяте за самоподготовка и информация на ученици и др.

Вие имате правото да споделяте ресурси, както и да използвате споделните от другите потребители такива. Имате правото да копирате, разпространявате/излъчвате и адаптирате наличните ресурси, като се задължавате изрично да посочите авторството.
РЕГИСТРАЦИЯ, ПАРОЛА И ЗАЩИТА
Ако за ползването на някоя от Услугите е необходима регистрация, трябва да се регистрирате, като предоставите актуална, пълна и точна информация, която ще ви бъде поискана при попълване на регистрационната форма. Също така ще изберете парола и потребителско име.
Вие сте изцяло отговорен да пазите поверителността на потребителското име и паролата си. Освен това, вие сте изцяло отговорен за всички действия, извършени с Вашата регистрация.
С Настоящото се съгласявате да съобщите незабавно на администраторите на Мрежата на учителите-новатори – teacher.bg за неоторизирано използване на регистрацията Ви или за друго нарушение на сигурността на Вашите данни, като изпратите е-мейл на адрес: admin@teacher.bg

Мрежата на учителите-новатори – teacher.bg не носи отговорност за щети, които можете да понесете ако друго лице е използвало регистрацията Ви, независимо дали това става с или без Вашето знание. Може, обаче, да Ви бъде потърсена отговорност за загубите, понесени от Мрежата на учителите-новатори – teacher.bg или от друга страна, ако регистрацията Ви е била използвани от други лица.

Условие за използването на Услугите, предоставяни от Мрежата на учителите-новатори – teacher.bg е да не ги използвате за цели, които са незаконни или забранени с настоящите Общи условия.

Не ги използвайте по начин, който може да повреди, дезактивира, пренатовари или повреди сървър на Мрежата на учителите-новатори – teacher.bg или мрежа/и/, свързани със сървър на Мрежата на учителите-новатори – teacher.bg, нито по начин, който може да попречи на използването на Услугите от други потребители.
Също така не е разрешено да се опитвате да достъпите неоторизиран в Услугите, в други регистрации на потребители, в компютърни системи или мрежи, свързани със сървър на Мрежата на учителите-новатори – teacher.bg или към някоя от Услугите, посредством хакерство, откриване на чужда парола или други средства.
Забранява се също така използването на средства, които не са разрешени в Услугите, за да получите или да се опитвате да получите материали или информация.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ
Услугите могат да съдържат електронна поща, базирана на платформата Microsoft Live Mail, електронен бюлетин, новини, форуми, общности/блогове, лични уеб страници, фотоалбуми, папки с файлове и/или други съобщителни или комуникационни средства, предназначени да ви позволят да комуникирате с другите потребители (всяка от които оттук нататък “Комуникационна услуга”, а всички заедно – “Комуникационни услуги”). С настоящото се съгласявате да използвате Комуникационните услуги единствено за публикуване, изпращане и получаване на информация и ресурси, които, където това е приложимо, са свързани с определена Комуникационна услуга. Това би било, например, но без да се ограничава до, Вие да се съгласите, че при използване на Комуникационните услуги, Вие няма да:

 • Да използвате Комуникационните услуги във връзка с проучвания, реклама, пирамидни схеми, верижни писма, junk ел. поща, спамове или други дублиращи се или нежелани съобщения (търговски или други);
 • Да обиждате, тормозите, заплашвате или нарушавате по друг начин законовите права на другите потребители (като правото на конфиденциалност).
 • Да публикувате или разпространявате неподходящи, оскверняващи, опозоряващи, нецензурни, неприлични или незаконни теми, имена, материали или информация.
 • Да публикувате, разпространявате или по друг начин да предоставяте файлове, които съдържат изображения,  софтуер или други материали, защитени от законите за интелектуалната собственост, включително, например, но без да се ограничава до, законите за авторските права или търговските марки (или закони за правото на поверителност или публичност), освен ако не притежавате или не контролирате правата върху същите или сте получили необходимото съгласие за това.
 • Да използвате материали или информация, включително изображения, които са достъпни в Услугите, по начин, който нарушава авторските права, правата върху търговските марки, патентните права, търговската тайна или други права на собственост.
 • Да зареждате файлове, които съдържат вируси, троянски коне, червеи, времеви бомби, сгрешени файлове, или друг подобен софтуер или програми, които биха повредили чужд компютър или чужда собственост.
 • Да рекламирате или да предлагате за продажба или покупка стоки и услуги с търговска цел, освен ако Комуникационните услуги изрично позволяват такива съобщения.
 • Да възпроизвеждате файлове, публикувани от друг потребител на Комуникационните услуги, за които Ви е известно или се очаква, че Ви е известно, че законът не позволява възпроизвеждането, показването, пускането и/или дистрибуцията им по такъв начин.
 • Да фалшифицирате или изтривате защитена с авторски права информация, като информация за автора, правни или други съобщения или обозначения за собственост или етикети за произхода или източника на информация или други материали, съдържащи се в заредения файл.
 • Да ограничавате или да забранявате на други потребители да използват Комуникационните услуги.
 • Да набирате или да събирате по друг начин информация за други лица, вкл. електронни адреси.
 • Да нарушавате приложимите закони или разпоредби.
 • Да си създавате фалшива идентичност с цел подвеждане на другите.
 • Да предоставяте (независимо дали срещу заплащане или без такова) на лице или организация директория с потребители на Услугите или информация за други потребители или част от тях.

Мрежата на учителите-новатори – teacher.bg не е задължена да наблюдава Комуникационните услуги. Тя, обаче, си запазва правото да преглежда материали, изпратени на Комуникационните услуги и да изтрива някои от тях по собствено усмотрение.

Мрежата на учителите-новатори – teacher.bg освен това си запазва правото да прекрати достъпа Ви до Комуникационните услуги или до част от тях по всяко време, без предупреждение, и без аргументация.

Мрежата на учителите-новатори – teacher.bg си запазва правото да разкрива информация, която сметне за необходимо, по всяко време с цел да се удовлетвори приложимото право, разпоредби, законови процеси или правителствено искане, както и да редактира, да откаже да публикува или да изтрие информация или материали, изцяло или частично, по собствено усмотрение.

Винаги, когато трябва да предоставите информация за себе си или за семейството Ви, която Ви идентифицира лично, в някоя Комуникационна услуга, бъдете внимателни.

Мрежата на учителите-новатори – teacher.bg не контролира, нито утвърждава съдържанието, съобщенията или информацията в Комуникационните услуги и по тази причина тя не носи никаква отговорност по отношение на Комуникационните услуги и всички действия в резултат от участието Ви в тях.
Материали, заредени върху Комуникационните услуги, могат да подлежат на ограничения върху използването, копирането и/или разпространението, които са публикувани някъде в Комуникационните услуги; ако зареждате локално материалите Вие сте отговорни за съблюдаването на тези ограничения.

ПРЕДОСТАВЕНИ МАТЕРИАЛИ
Мрежата на учителите-новатори – teacher.bg няма претенции да притежава права на собственост върху материалите, които сте предоставили (включително предоставени като обратна връзка мнения и предложения) или които сте публикували, заредили, въвели или изпратили на Услугите или свързаните с тях услуги, за да бъдат публично показани, или за да бъдат показани на членове на публична или частна общност (всеки такъв материал е “Предоставен материал”, а всички заедно – “Предоставени материали”). С публикуването, обаче, както и със зареждането, въвеждането, предаването или предоставянето („публикуване“) на материалите вие предоставяте разрешение на Мрежата на учителите-новатори – teacher.bg, да използват Предоставените материали във връзка с функционирането на Интернет бизнеса им, включително и без да се ограничава до лицензните права за копиране, дистрибуция, прехвърляне, публично показване, публично изпълнение, възпроизвеждане, редактиране, превод или преобразуване на формата на предоставените материали; да публикуват името Ви във връзка с предоставените материали; както и правата за повторно предоставяне на лиценз за тези права на всеки доставчик на Услугите.По отношение на използването на предоставените материали, не следва да се изплаща компенсация.

Мрежата на учителите-новатори – teacher.bg не е задължена да публикува или да използва Предоставени материали.

Мрежата на учителите-новатори – teacher.bg има право по всяко време да ги изтрие по собствено усмотрение.

С публикуването на Предоставени материали Вие гарантирате, че притежавате или контролирате по някакъв друг начин всички права върху тях, както е описано в тези Общи условия за ползване, включително, но без да се ограничава до, всички права, необходими за предоставянето, публикуването, зареждането, въвеждането или изпращането на Предоставените материали.

В допълнение към тези гаранции, с публикуването на Предоставени материали, които съдържат изображения, снимки, картини или които са графични в своята цялост или частично („Изображения“), Вие гарантирате, че:

а)притежавате авторските права върху тези Изображения, или че собственикът на авторските права върху тези Изображения Ви е предоставил разрешението си да ги използвате или да използвате съдържанието и/или изображенията, съдържащи се в тези Изображения, в съответствие с начина и целта на използването им и според допустимото от тези Общи условия на ползване и от Услугите,
б) притежавате необходимите права да предоставите лицензионните и подлицензионни права, описани в тези Общи условия на ползване и
в) всяко лице, показано на тези Изображения, ако има такова, е предоставило съгласието си за използването им според указаното в тези Общи условия за ползване, включително, например, но без да се ограничава до, дистрибуцията, публичното показване и възпроизвеждането на такива изображения.