Училища

Общинските училища доближават гимназиите до бизнеса

Преминаването на училищата от държавни в общински доближава гимназиите, и най-вече професионалните, до бизнеса и подпомага регионалното развитие, каза министър Кунева. Това не е преобразуване, а промяна във финансиращия орган.

Министерството на образованието и науката провежда трайна политика, насочена към децентрализация на отговорностите по отношение на училищата. Логиката е – когато общината финансира, тя има много по-големи възможности да развива регионална политика, да търси връзки с местния бизнес, да влияе върху приема, да прави предложения за пренасочване на бройки от една в друга специалност.

Общинските училища имат допълнителни възможности за дофинансиране, когато алтернативата е закриване на паралелки и отпадане на професии и специалности. Местната власт най-добре познава района, възможностите му за развитие, потребностите на бизнеса и очакванията на хората, допълни Меглена Кунева.

Източник: МОН