Училища

Общините получават над 16 млн. лв., за да стимулират резултатите в училище

Общините получават над 16 млн. лв. за оптимизация на училищната мрежа и стимулиране на резултатите в училищата, реши Министерският съвет на заседанието си вчера, съобщиха от прееслужбата му.

Кабинетът одобри допълнителни трансфери в размер на 12 260 475 лв. по бюджетите на общините за финансиране на дейности по модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини, ученическите общежития и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование“ от Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“.

С парите ще бъдат изплатени обезщетения за юли и август 2017 г. при намаляване на броя на персонала, както и за обезщетения при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание. Включени са и обезщетения на персонала при преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на училища, детски градини, общежития и регионални центрове.

На общините са предоставени и 3 926 650 лв., осигурени от бюджета на министерството на образованието, за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и за специална образователна подкрепа.

Източник: dnevnik.bg