Училища

Община Шумен въвежда електронна система за прием в детските градини

През новата учебна година в Шумен ще бъде въведена електронна система за прием на деца в детските градини.

Регистрацията ще се извършва на адрес https://kg.shumen.bg или на място в детската градина. Това съобщиха от общинския пресцентър.

Първото класиране ще е през април 2019 г.

Началната дата за отваряне на системата е 3 април, в 10.01 часа, а крайният срок за кандидатстване – 12 април 2019 г., до 23.59 часа. Класирането ще бъде обявено на 19 април, в 17.00 часа. Записванията на класираните деца в детските градини започват на 22 април, от 9.00 часа, и ще продължат до 17.00 часа на 24 април. Приемът ще се осъществява на базата на точкова система. Критериите, по които се определя броят на събраните точки, са подробно описани в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и в подготвителните групи на общинските училища в община Шумен.

Текстът на наредбата е публикуван на сайта на общината, в секцията „Общински съвет“ – наредби. Всеки родител може да избира до шест детски градини, като поредността на желанията ще носи различен брой точки. Приемът на деца в населените места с една детска градина и на деца в подготвителни групи в общинските училища на територията на община Шумен ще се осъществява чрез подаване на заявление в съответната детска градина или училище. Ако заявителят и детето нямат постоянен или настоящ адрес на територията на община Шумен, могат да регистрират заявление за участие в класиране само на място в община Шумен – отдел „Образование, наука и развитие“, след представяне на документ за самоличност.

В детските градини ще се приемат и деца на двегодишна възраст, при наличие на свободни места и след класиране на всички тригодишни деца. След публикуване на резултатите от първото класиране ще бъдат обявени още няколко класирания, в които ще се съобщава броят на свободните места в детските градини, всеки месец – от май до края на годината.

Източник: novini.bg