Училища

Община Русе подпомага участниците от града в Международната олимпиада по математическа лингвистика

Община Русе ще подпомогне финансово участието в Международната олимпиада по математическа лингвистика в Стокхолм на учениците от града. Те са двама – Мирослав Манолов от СОУ за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ” и Мартина Петрова от Английска гимназия „Гео Милев”. Заедно с тях ще бъде преподавателят им Илияна Раева от Русенския университет

 

Мирослав, Мартина и тяхната преподавателка заминават за Стокхолм на 19 юли.

 

Общината предоставя 825 от фонда й за подпомагане на даровити деца. Средствата са за покриване на транспортните разходи до София и в шведската столица, както и за дневните разходи.

 

Самолетните билети и нощувките са осигурени от Министерството на образованието и фондация „Америка за България”, но не са достатъчни за финансово обезпечаване пътуването и престоя на отбора.

 

Предложението за подпомагане е внесено в общинския съвет от името на доц. Васил Пенчев.