Училища

Община Бургас глобява родители, които не пращат децата си на училище

От учебната 2010/2011 г. до днес Община Бургас е съставила 139 акта на родители, които не водят децата си в училище, съобщава Фокус.

Глобите са в размер от 20 до 100 лв. и са наложени на родители на ученици, допуснали голям брой неизвинени отсъствия. Тази седмица бяха съставени 8 акта на родители, чиито деца са записани в ОУ „В. Левски“ – кв. Горно Езерово, но не го посещават.

За да следи постоянно кой проявява безотговорност към образованието и бъдещето на децата си, Община Бургас изисква доклади от директорите на учебни заведения. В тях те мотивирано предлагат за налагане на глоба родители, настойници и попечители, които не осигуряват присъствието на децата в училище.

Ежегодно, когато се състави необходимата актуална база данни, кметът Димитър Николов издава заповед за съставяне на актове на недобросъвестните родители. Връчват им се лично, а тази задача изпълняват общинските експерти от дирекция „Образование и демографски въпроси“ по места.