Ученици

Община Айтос събра учениците, спечелили значими награди

Кметът на Община Айтос събра предпразнично ученици от всички училища на Община Айтос, които имат принос в състезания и турнири и престижни изяви в конкурси, като по този начин са дали своя принос за издигане на авторитета на родния град. В традиционната предпразнична среща с кмета, училищните ръководства излъчиха общо 37 ученици. Избраните ученици представиха успехите си и набелязаха следващите си изяви. Финалът на срещата бе връчване на Диплом с благодарност от Община Айтос за изявите и успехите им. 
 
 
 Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg  и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg