Ученици

Обществено-полезен труд за родители, които не пускат децата си на училище

Родителите, които не изпращат децата си на училище или пък ги оттеглят рано от образователната система, да полагат общественополезен труд и да нямат достъп до програмите за временна заетост и социално подпомагане, предлагат от Икономическия и социален съвет като мерки за намаляване на броя на децата, които са напуснали преждевременно училище.

Идеята беше промотирана вчера от члена на съвета Янка Такева, която е и председател на Синдиката на българските учители.

Тя обяви, че през 2012 година от училище са отпаднали 4500 деца, като само при 620 от тях е станало заради слаб успех.

Основните причини за преждевременното отпадане от училище са до болка познати – бедността, ранните бракове при ромите, липсата на мотивация при децата, че биха успели в живота, ако имат образование.

По данни на Икономическия и социален съвет над две трети от тези деца отпадат между първи и осми клас. Повечето от тях са момичета.

„На тези родители, които не пращат децата си на училище не трябва да се трансферират готови пари – например 250 лв. за първокласника, защото те вземат парите, пускат детето на училище, а след един месец си го оттеглят. Затова трябва да се дават ваучери“, добави тя.

Санкциите са едната страна на нещата. От другата са стимулите за родителите да участват активно за мотивацията за успеваемостта на това дете.

„Те трябва да бъдат включени с предимство в бюрата по труда, да им се намира работа и тези родители може да получават даже бонуси от политики, които са свързани със социалното подпомагане“, каза още Такева.

Друга мярка, която се предлага, е разширяване на възможността за получаване на стипендии от учениците, както и преосмисляне на формата, под която се дават парите, за да се осигурява транспорт и храна за децата.