Ученици

Обществено обсъждане на Наредба за профилираната подготовка

Просветното министерство пусна за обществено обсъждане наредба, която уточнява, как точно да се провежда профилираната подготовка в 11 и 12 клас. Тя обаче ще влезе в сила за първи път за учениците, на които сега предстои да бъдат петокласници. Това означава, че по нея ще се учи за първи път през учебната 2020-2021 г., когато тазгодишните петокласници ще стигнат ХI клас.

Профилът представлява съвкупност от три или четири профилиращи учебни предмета. Всеки от тях се състои от задължителни и избираеми модули. Разликата е, че за първите се утвърждават национални учебни програми, задължителни за всички.

За вторите, всяко училище пише собствена програма, като в нейните рамки е възможно и преподаватели от висшите училища или хора от бизнеса да влизат в клас и да обучават учениците. Задължителните модули се изучават в ХI клас със 144 учебни часа годишно и в ХII клас – със 124 часа. Избираемите фигурират в програмите за ХI клас с не повече от 144 учебни часа и не по-малко от 36 учебни часа годишно. В 12 клас те се учат с не повече 124 часа и не по-малко от 31 учебни часа годишно.

Профилите са общо 11, като във всеки от тях МОН определя два от задължителните учебни предмети, а останалите са по избор на училището. В профил чужди езици например задължителни са двата чужди езика, които са се учили от детето в предходните години. В хуманитарен профил ученикът комбинира задължителната литература с история или философия по избор. В обществени науки можеш да учиш история и география или да замениш географията също с философия.

Има и икономически профил, който комбинира географията с математика или чужд език. 

Източник: standartnews.com