Мнения

Обучиха екип на МОН за председателство на Съвета на ЕС

Експерти от Холандия представиха пред екипа на Министерство на образованието и науката опита си за председателство на Съвета на ЕС.

Началникът на сектор „Образование, култура и аудиовизуални въпроси“ в постоянното представителство на Кралство Нидерландия към ЕС Мирко ван Мюйен и съветникът в холандското Министерството на образованието Макс Буено де Мескита изнесоха презентации за организиране и провеждане на председателството. Кралство Нидерландия беше председател на Съвета на ЕС в първата половина на тази година, а българското председателство стартира на 1 януари 2018 г.

Основните акценти бяха изработването на работна програма и приоритети на председателството, календар на събитията, човешки ресурси и обучение на екипа, финансиране, логистика, координация на ниво Брюксел и на ниво столица. Експертите споделиха опита си за работата на Комитета по образование, Съвета на ЕС по образование, младеж, култура и спорт, както и за организиране и провеждане на събития в рамките на председателството.

Източник: МОН