Учители

Обучителен семинар с учители по биология и здравно образование

На 24.11.2011 година от 13:00 часа в ПГВАД „Христо Ботев“ – гр. Пловдив, ще се проведе обучителен семинар с учители по биология и здравно образование на тема „Господари на небето“.

Семинарът е съвместна инициатива на БДЗП (Българско дружество за защита на птиците) и РИО- Пловдив. Организира се по проект „Опазване на царския орел и ловния сокол и на ключовите за тях места от екологичната мрежата Натура 2000“ . Проектът е финансиран  по програма „Лайф +“ на Европейския парламент.

В рамките на проекта се изпълняват както конкретни природозащитни дейности, така и образователни инициативи с основна цел да се повиши природозащитната култура на подрастващите в училищата и да се формира екологично мислене сред местното население в отделните работни Натура 2000 зони – ключово важен фактор за разумното използване на природните богатства и устойчивото развитие на съответния регион.

Обучението е  безплатно за учителите .  Пътните разходи са за сметка на участниците. Заявките ще бъдат обобщени според реда на подаване.  За участниците в семинара  ще бъдат осигурени книги за учителя природолюбител, съдържащи както информация по темата, така и интерактивни игри, подпомагащи обучението .

Заявки за участие в семинара се подават на следния адрес до 18.11.2011 година.

Програма на обучителен семинар „Господарите на небето“

Пловдив 24.11.2011г.

13:00ч. – 14:00ч. Начало: Регистрация на участниците.
Раздаване на изготвените проектни материали.

Презентации:
„Важни ли са училищата и младите хора за опазването на Природата“
„Представяне на образователните материали  за учители и ученици в различни възрастови групи“

14:00ч. – 14:10ч. Кафе пауза
14:10ч. – 15:30ч. Практически занятия: Природозащитни игри – да учим докато се забавляваме!
15:30ч. – 17:00ч. Дискусии. Предложения. Личната ангажираност: Как Аз мога да помогна на Природата.
17:00ч. Край