Мнения

Обучения на Центъра за образователни услуги

Центърът за образователни услуги към Софийския университет организира следните обучения:

МОДУЛ „ИЗКУСТВО“
Авторски театър (4 семестъра)

МОДУЛ „КОМУНИКАЦИЯ“
Бизнес комуникация (2 семестъра)
Групова динамика в психотерапевтични, училищни и бизнес системи (лектория)
Процесуално организационно консултиране в психотерапевтични, училищни и бизнес системи (лектория)
Делово общуване (лектория)
Техники и технологии на връзки с обществеността (лектория)
Технология на социалнопсихологическия тренинг (лектория)
Убеждаващи техники (лектория)
Брандът в епохата на онлайн комуникацията (лектория)
Презентация и презентиране (лектория)
Личност и социална адаптация (лектория)

МОДУЛ „МЕНИДЖМЪНТ“
Фирмено управление (4 семестъра)
Бизнес мрежи и глобална икономика (лектория)
Събитиен мениджмънт (лектория)
Управление на екипи (лектория)
Конфликтите в работна среда (лектория)
Психология на общуването (лектория)
Афективно-психична организация и функциониране на личността (лектория)

МОДУЛ „МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ“
Сътрудник в международен отдел (4 семестъра)

ОНЛАЙН ТЕСТВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ PEARSON VUE http://vue.uni-sofia.bg

www.uni-sofia.bg/ces

бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 3, етаж 3, кабинет 320
Телефон: (02) 8738123; E-mail: freefac@feb.uni-sofia.bg; Skype: COU_2006