Учители

Обучения за учители от началните и средните училища

Европейската комисия организира поредица от обучения за учители от началните и средните училища, както и гимназиите в цялата страна.

Основна цел на тези обучения е да запознае учителите с дейностите и приоритетите на Европейския съюз, както и с практични и полезни инструменти и помагала, голяма част от които са организирани под формата на игри и образователни състезания и биха могли да им бъдат полезни в ежедневната работа с учениците.

Програмата предвижда организирането на няколко регионални пилотни обучения в периода ноември 2011г – март 2012г., които се провеждат със съдействието на Министерството на образованието, младежта и науката.

Обучението, което обхваща училищата от София-град и София-област ще се състои от 28 до 30 март 2012г. в Боровец (или Правец, подлежи на потвърждение).

Всички разходи – организиран транспорт до Боровец/Правец и обратно, нощувки и храна – ще бъдат поети от Европейската комисия. За участие в пилотните обучения, поканените училища могат да бъдат определени на базата на представянето им на държавните зрелостни изпити и външното оценяване през 2011г., така че най-добре представящите се да имат възможност първи да се включат в обученията.

За София област могат да заявят участие 22 учителя, чиито имена, училища и контакти (електронна поща и телефони) ще очакваме да ни изпратите до 12:00 ч. в четвъртък, 16 февруари 2012г.  В допълнение, за участие в обучението има възможност да включим и един експерт от Регионалния инспекторат.

При интерес трянва да се потвърди името на участника с данни за контакт заедно с имената на учителите.

За допълнителна информация и потвърждения, може да се свържете с Петър Нацев на тел. 02/ 933 52 56 или e-mail: petar.natsev@ec.europa.eu и Елица Вучева на тел. 02/933 52 21 или e-mail: elitsa.vucheva@ec.europa.eu