Мнения

Обучения в Европа по програма “Еразъм+“

Competences for All, 28 септември – 04 октомври 2014 г. в Унгария, за Младежки работници, Обучители, Мениджъри проекти, Социални работници, които работят с млади хора с ограничени възможности. Срок за кандидатстване: 11 август 2014 г.

Contact Making Seminar for Inclusive Growth, 08 – 12 октомври 2014 г. в Малта, за Младежки работници; Младежки лидери; Лица отговорни за формирането на младежка политика; Представители на училищното образование, висшето образование, образование за възрастни, младежки организации и доставчици на ПОО; Представители на националните власти в областта на  социалната политика и неправителствени организации, работещи в тази сфера. Срок за кандидатстване: 29 август 2014 г.

EuroMed Trainers’ Forum D.O.C – T.E.A.M Developing Ourselves Continuously: Together Each Achieves More, 04 – 08 октомври 2014 г. в Италия, за Обучители, Мултипликатори. Срок за кандидатстване: 26 август 2014 г.

Freedom Fountain: Youth Culture as Expression of Freedom, 13-17 октомври 2014 г. в Гърция, за Младежки работници, Обучители, Младежки лидери. Срок за кандидатстване: 15 август 2014 г.

Още информация