Учители

Обучение с кредити за учители от училища

Мрежата на учителите новатори, съвместно с Кабината БГ, предлагат обучения за повишаване на квалификацията, в съответствие с разпоредбите на раздел III от Закона за предучилищно и училищно образование и НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Тема на обучението за учители от училищата е „Облачна услуга Office 365“.

Office 365 е най-новата и модерна облачна услуга на Майкрософт, която предлага съвременно решение за организация, управление и повишаване на качеството на образователния процес.

Обучението на учители включва представяне и практическа работа с:

·   Училищна поща, календар, задачи и контакти;

·   Групи по класове и интереси – създаване, редактиране, присъединяване на членове, групови разговори, споделяне на файлове;

·   OneDrive – организиране на документи, създаване на папки и файлове, качване на документи, копиране, преместване, преименуване, изтриване, споделяне на документи;

·   Online MS Office – онлайн създаване на Word, Excel, PowerPoint и OneNote документи, редактиране, споделяне, едновременна работа от няколко потребителя в реално време;

·   Система за тестове – онлайн система за бързо изпитване и получаване на обратна връзка чрез тестове и анкети

·   Sway – онлайн създаване на интерактивни отчети, доклади, презентации, оформяне на презентации, представяне в интернет.

Продължителността на обучението е 16 акад. часа по одобрена от Microsoft програма (8 часа присъствено обучение и 8+ часа онлайн обучение).

Цената на обучение за 1 участник е 59 лв.

Всеки успешно завършил курса на обучение получава 1 квалификационен кредит.

В случай, че 20 или повече учители от едно училище желаят да се да се включат в обучението, курсът ще се проведе на място в училището.

За индивидуално записали се участници, курсовете ще се провеждат в гр. София, в лабораторията по облачни технологии в сградата на Стопански факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, в съботните дни, с начална дата 22 април 2017 г.

За въпроси и записване: oblak@teacher.bg