Институции

Обучение срещу агресията (на живо и в уеб) ще запълва свободните часове в училище

От началото на 2008/2009 учебна година на територията на 10 училища в София в рамките на свободните часове се провеждат интерактивни занятия за овладяване на агресията в клас и предотвратяване на подобни прояви в Мрежата. Това е едно от най-големите постижения по проекта “Виртуално и реално насилие – превенция чрез интерактивно обучение в училище”. Основният резултат е постигнатото над 40 пъти повишено осъзнаване за риск в Интернет от страна на подрастващите.
 
Инициативата се изпълнява от Асоциация “Родители” и Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, които си партнират в националния Център за безопасен интернет. Финансова подкрепа проектът получава от швейцарската фондация “Оук” и от програмата на ЕК “Безопасен Интернет плюс”. В подпомагането на инициативата се включиха и Microsoft България, и детският портал Dechica.com. Резултатите от проекта бяха представени на 14 юли.
 
Част от дейностите, реализирани във вече приключилото пилотно начинание, са изготвянето на методически наръчник с 25 модулни урока, одобрен от МОН, и обучаването на 49 преподаватели – педагози и студенти. 10 училища – доброволци от София се включиха в изпълнението на доброто дело с образователен и социален ефект. От ноември 2008 г. до края на юни 2009 г. подготвените от изпълнителите обучители проведоха над 600 свободни часа, като повече от 3000 ученици са имали занятия по различните теми.
 
Заявяването и оповестяването на часовете се извършва посредством специално разработена за целта Интернет-базирана платформа. Автоматизираната онлайн-система дава възможност на директорите на училищата във възможно най-кратък срок да осигурят преподавател за заместване на извънредно отсъстващ учител. Тя приема онлайн-заявки от страна на всяко училище за наличието на свободни часове – за всеки клас и час. Следваща опция е разпращането на електронни писма и кратки текстови съобщения (sms) – засега само до абонатите на Мобилтел, до всеки обучител за всеки час. До момента до преподавателите през мрежата на Мтел са изпратени 12 210 SMS-а. За предстоящия тригодишен проект се планира да се осъществи връзка и с останалите два оператора – Globul и Vivatel. Следва поемане на часове от подготвените обучители с възможност за избор на училище, клас и час. Предвидено е и блокиране на достъпа до поетите часове за друг обучител. Системата приема и онлайн-отчети за проведените часове и може да води статистика за проведените курсове по различни показатели.
 
Платформата позволява максимална гъвкавост и адаптация към графика на преподавателите и светкавична реакция при възникването на свободен час в училище – бича на съвременното средно образование. Преподавателите се обучават и супервизират от екипа по проекта, който ги подпомага максимално в тяхната дейност.
 
За 86 на сто от потребителите на системата, бързината на реакция за поемането на заявки е удовлетворителна.
 
“Онлайн платформата позволява на нея да се качват всякакви курсове, т.е. не е задължително да се работи само по одобрените 25 курса”, изтъкна Георги Апостолов от Фондация ПИК. Важното е да се намали броят свободни часове, през които децата се занимават неконтролируемо с дейности, неприсъщи за учебния процес. “Много добра подкрепа за изпълнение на инициативата беше програмата на МОН “Без свободен час”. Макар в момента програмата да е спряна, надяваме се това да е временно. Важното е, че министерството призна, че наличието на свободни часове в училище е сериозен проблем, добави експертът.
 
Една от най-важните положителни новини е, че с финансиране от швейцарската организация и програма “Безопасен Интернет плюс” ще се продължи пилотният проект. Той ще стартира през септември 2009 г. с 3 г. срок. Плановете са да се привлекат минимум 3 общини – 1 от София и 2 извън столицата, в които да бъдат изградени т. нар. fre-e-learning центрове – центрове за свободно учене към органите на местно самоуправление.
 
През следващите 3 години основните изпълнители на проекта ще обучат още обучители, както и доброволци в общините, за да се разшири обхватът на инициативата. В тези центрове ще има обучени преподаватели, които следва да контролират приемането и подаването на заявки за провеждане на курсовете в свободните учебни часове. Осигуреният бюджет за трите години за продължението на начинанието е 300 000 лв. С всяка следваща година ресурсът ще намалява, за да се прехвърли финансовата издръжка за провеждането на курсовете към общините, министерството на образованието и училищата. Единствено по този начин ще се постигне и гарантира стабилност на проекта. Ако до 2013 г. бъдат обхванати 35 училища, това ще бъде чудесен резултат, но ще се борим да бъдат повече, коментира Апостолов.
 
Изводи от прилагането на методиката (поведение и реакции у децата)
  • Децата разпознават единствено най-драстичните форми на насилието
  • Незаинтересованост, неумение да се припознават различните форми на насилие: сплетни, визуално насилие (филми, клипчета, игри), пасивно насилие, неосъзнавано насилие, безразличие
  • Засилен интерес към темите, съдържащи в експлицитен вид виртуално насилие или виртуални елементи – по-голяма активност и по-голямо желание за споделяне на опит и преживявания във виртуалното пространство
  • Най-много се харесва създаването на територия за свободно изказване на мнения и споделяне на впечатления. Учениците оценяват високо възможността да чуят и разберат какво мислят техните съученици по поставените теми
  • Децата често посочват в обратните връзки, че им харесва да правят нещо заедно с целия и клас и това ги сплотява като общност
 
Две проучвания са проведени чрез типологични извадки в рамките на проекта “Реално и виртуално насилие: Превенция чрез интерактивно обучение в училища”: в началото на курса – октомври-ноември 2008 г. и в края на курса – мaй 2009 г. Анкетираните са около 350 ученици от 5 училища. Преобладаващи са момчетата (59,7%). Анкетираните са в три възрастови групи: 10-13 г. – 34,2 %, 14-15 г. – 31,1%, и 16-18 г.– 34,7 %. 80 на сто от запитаните са свидетели на прояви на насилие в последните 4 месеца в училище през 2009 г., докато през 2008 г. телевизията е била основното бойно поле. Училището и улицата са източник на сцени на агресия за 2008 г. за над 70 на сто от анкетираните. Следващите източници на подобни гледки през 2009 г. са телевизията и улицата с по над 70 на сто отговорили. Интернет е място за насилие за над 60% от запитаните подрастващи през 2009 г. и малко под 60% от учениците през 2008 г. Най-честите прояви на насилие е телевизията и училище, по-рядко – на улицата. В последните 4 месеца децата са участвали най-често в сцени на агресия в училище, на улицата и в Интернет. Едва 20 на сто от запитаните си признават, че са били инициатори на насилие, също толкова са жертвите, основната част са странични наблюдатели. Най-сериозен прогрес през 2009 г. спрямо проучването от 2008 г. е постигнат по отношение осъзнаване на опасностите в Интернет. Докато децата през предишната година не са приемали лошите и опасни хора като заплаха, тази година това за тях е най-големият страх. Сериозен прогрес е постигнат и по отношение на осъзнаването на реалната опасност от срещи с непознати чрез Интернет и сайтовете за запознанства, чатовете с непознати и в Skype, както и клиповете с насилие и педофилите. Последните две заплахи почти не са споменати през 2008 г., когато за основна заплаха в работата с Интернет са считани вирусите.
 
Основният извод от направеното проучване е, че обучението за превенция на реално и виртуално насилие помага на учениците да осъзнаят реалните опасности в Интернет. Сравнението между физическия и виртуалния свят харесва на децата и им помага да постигат добри резултати. Промяната на поведенческите модели обаче изисква много по-дълго обучение.
 
Тази статия е съвместна публикация на Мрежата на учителите новатори Teacher.bg и „Ай Си Ти Медиа” ЕООД (http://ictmedia.bg/).