Училища Учители

Обучение на учители за изграждане на общност ще се проведе във Вършец на 15-17 март

Обучение на учители от училища в Северозападна България по темата „Подкрепа на учителите за изграждане на креативна общност“ от 15 март (късен следобед) до 17 март (до обяд) във Вършец (в хотел „Медикус“).

Обучителният семинар цели да помогне за преодоляване на съществуващите неравенства чрез подобряване на комуникацията между училищата и другите участници в процеса: институции – културни и социални, местна власт, родители и общност, за по-добро образование на децата от съответното населено място или училище, което ще доведе и до по-добра реализация в живота. Предвижда се семинарът да се проведе по малко по-нетрадиционен начин, да наблегне на споделянето и колегиалната подкрепа между участниците. Темите, на които е предвидено да се обърне внимание, целят да предизвикат размисъл и да помогнат за бъдещата работа на всеки участник, без да бъдат задължителни, да ги адаптира към собствените си преподавателски практики. Някои от тях:

·       Критично мислене: критичното мислене може да бъде описано като способността да се мисли рефлективно и независимо. Тя включва използването на умения за разсъждение, активно участие в дебат и вземане на решения.

·       Комуникация: комуникационните умения са от съществено значение при работа с други хора – местна общност, институции и др. Умения за изразяване, яснота за изказа, обем на предоставяната информация. Емпатията, уважението и разбирането на невербалните знаци играят важна роля в общуването, както с учениците, така и с родителите и общността.

·       Изграждане на общност: споделяне на опит и възможности училището да се превърне в център на общността, в който участват родители, местни авторитети, културни и социални институции, местната власт.

В процеса на работа несъмнено ще възникнат нови теми, които ще бъдат включени и дискутирани.

Всички средства – пътни, храна и нощувки, се поемат от организатора – фондация С.Е.Г.А. Ако се комбинирате да пътувате с автомобили, шофьорите трябва да донесат копие от големия талон на колата за изплащане на пътните разходи.
Обучението се организира от Фондация С.Е.Г.А., която участва като партньор в проекта „Приобщаване на училища“, който се реализира в четири държави – Унгария, Словакия, България и Албания, който е финансиран от Програмата на Европейския съюз Хоризонт 2020 – Изследвания и иновации.

Основната цел на проекта е да се бори срещу модела на изключване в образованието и срещу системното възпроизвеждане на неравенства в изолираните училища и общности. Специфичните цели на проекта са насочени към подкрепа за училища в общностите, създавайки пространство и култура за споделяне между различни общности като инициира взаимодействие и синергия от опита на местно, регионално и транснационално ниво. Очакваното въздействие на проекта е да допринесе за Европейските инициативи и интервенции за преодоляване на неравенствата.

Желаещите да се включат учители от училища в Северозападна България, могат да се регистират на следния линк:
https://forms.gle/DnTmgsT7d5KvPZQJ6

Източник: Teacher.bg