Учители

Обучение на учители за изграждане на общност във Велинград

Обучение на учители по темата  „Подкрепа на учителите за изграждане на креативна общност“ проведе във Велинград от 10 до 12 май  2024 г. В него се включиха 61 участника от различни населени места в страната, между които Пловдив, Благоевград, Гоце Делчев, Сандански, Разлог, Ямбол, Болярово, Видин, София и др. Обучителният екип включваше д-р Емануил Георгиев (водещ обучението), Румян Сечков (изпълнителен директор на Фондация С.Е.Г.А.) и Ралица Сечкова (експерт  на фондацията).

Целта на обучителния семинар бе да помогне за преодоляване на съществуващите неравенства чрез подобряване на комуникацията между училищата и другите участници в процеса: институции – културни и социални, местна власт, родители и общност, за по-добро образование на децата от съответното населено място или училище, което ще доведе и до по-добра реализация в живота. Обучението с наблегна и на споделянето и колегиалната подкрепа между участниците. Темите, които бяха разгледани по време на обучителния семинар, бяха поднесени така че да предизвикат размисъл и дискусия, като целта бе обучението да бъде максимално практическо и да помогне за бъдещата работа на всеки участник, който да може да ги адаптира към собствените си преподавателски практики. Основните теми, които бяха разгледани, бяха:

· Критично мислене: критичното мислене може да бъде описано като способността да се мисли рефлексивно и независимо. Тя включва използването на умения за разсъждение, активно участие в дебат и вземане на решения.

· Комуникация: комуникационните умения са от съществено значение при работа с други хора – местна общност, институции и др. Умения за изразяване, яснота за изказа, обем на предоставяната информация. Емпатията, уважението и разбирането на невербалните знаци играят важна роля в общуването, както с учениците, така и с родителите и общността.

· Креативност: от педагогическа гледна точка креативността е от съществено значение за обръщане на перспективата, така че да постави ученика, вместо в положение на пасивен приемник на информация, в активна роля на изследовател, тъй като тя присъства във всички образователни дейности, в които любопитството, изобретателността и находчивостта играят роля.

· Изграждане на общност: споделяне на опит и възможности училището да се превърне в център на общността, в който участват родители, местни авторитети, културни и социални институции, местната власт.

В процеса на работа несъмнено ще възникнат нови теми, които ще бъдат включени и дискутирани.

Всички средства – пътни, храна и нощувки, се поемат от организатора – фондация С.Е.Г.А.

Обучението се организира от Фондация С.Е.Г.А., която участва като партньор в проекта „Приобщаване на училища“, който се реализира в четири държави – Унгария, Словакия, България и Албания, който е финансиран от Програмата на Европейския съюз Хоризонт 2020 – Изследвания и иновации.

Основната цел на проекта е да се бори срещу модела на изключване в образованието и срещу системното възпроизвеждане на неравенства в изолираните училища и общности. Специфичните цели на проекта са насочени към подкрепа за училища в общностите, създавайки пространство и култура за споделяне между различни общности като инициира взаимодействие и синергия от опита на местно, регионално и транснационално ниво. Очакваното въздействие на проекта е да допринесе за Европейските инициативи и интервенции за преодоляване на неравенствата.

Източник: Фондация С.Е.Г.А.