Ученици

Обучение на ученици в САЩ и Великобритания

Българска асоциация по четене съвместно с партньорите ASSIST и HMC обявява конкурс за стипендии за ученици от 10-и клас за следните програми:

  • ASSIST (American Secondary Schools for International Students and Teachers, USA)
  • HMC (The Headmasters’ and Headmistresses’ Conference, UK)
  • Davis (Davis International Scholarship Program, USA)

Срок за получаване на попълнени документи за кандидатстване: 4 ноември 2013

Дата за стандартизиран тест по английски език: 23 ноември 2013, София. (Мястото на теста подлежи на уточняване и ще бъде посочено тук.)

Документите да бъдат изпратени на адрес:
БАЧ, П.К 205 София 1000, За конкурс „Обучение във Великобритания и САЩ“

Подробна информация за конкурса, процеса на кандидатстване и комплекта документи за кандидатстване следват по-долу.

Important documents to read
Кой може да кандидатства
Описание на програмите, условията за кандидатстване и участие, логистика
ASSIST Application Overview
ASSIST брошура
HMC 1
HMC 2

Documents to download and complete
Application form
Еnglish Teacher Recommendation Form
Mathematics Teacher Recommendation Form
Class Teacher Recommendation Form
Application for Financial Aid (for Davis Scholarship only)